Historie Nového Zélandu

Nelze přesně říct, kdy se na Novém Zélandu usadili první Maorové. Mohlo to být v průběhu 9. století našeho letopočtu nebo ještě v dřívější době. Prvním Evropanem, který roku 1642 objevil tyto ostrovy, byl holandský mořeplavec Abel Janszoon Tasman. Další návštěvník z Evropy, kapitán James Cook, u místních břehů zakotvil až roku 1769.Novozélandské dějiny

V roce 1840 bylo britskými osadníky založeno první město na Severním ostrově - Wellington. Nový Zéland, lukrativní pro Spojené království zejména kvůli úrodné půdě a mírnému klimatu, byl prohlášen jako závislé území Nového Jižního Walesu pod britskou ochranou. K tomuto postoupení suverenity ovšem mohlo dojít až po vyjednávání s náčelníky domorodých Maorů, kteří především díky misionářským snahám byli uchráněni před vyhubením. Ve smlouvě z Waitangi z roku 1840 je Maorům, představujícím 12 % populace, zaručená rasová rovnost, jež je také základem novozélandské národní identity. Hlavní zásluhu na pevném spojení Nového Zélandu s metropolí mají skotští přistěhovalci, kteří byli proti zabírání půdy drobných rolníků velkostatkáři v jejich mateřské zemi, přivedli však jejich novou zem k prosperitě a hrdosti na toto společenství.

Když byla na Jižním ostrově roku 1861 objevena naleziště zlata, zemi zasáhla vlna osadníků, kteří se tu pokoušeli přijít k nějakému jmění. V 60. letech 19. století se osadníci a Maorové přeli o půdu a došlo k několika krutým válkám, v jejichž důsledku Maorové přišli o mnoho svých práv a území, která zdědili po svých předcích.

Roku 1907 se Nový Zéland stal nezávislým státem, zůstal však vázán silnými politickými a hospodářskými pojítky k Velké Británii. Dne 11. prosince 1931 se stal fakticky nezávislým v rámci Commonwealthu. Později se země více sblížila s Austrálií a dalšími státy jižního Tichomoří. Po období maorských nepokojů v 70. letech dnes znovu vzkvétá zájem o maorskou kulturu a tradici.

 

 

Průvodce Novým Zélandem

Zájezdy na Nový Zéland

Základní info o Novém Zélandu

Historie Nového Zélandu

Památky na Novém Zélandu

Příroda na Novém Zélandu

Kultura na Novém Zélandu

Kuchyně na Novém Zélandu

Tipy na výlety po Novém Zélandu

Ubytování na Novém Zélandu

Kde, kam a jak v Novém Zélandu

doprava krajina lodní navigace pomoc průmysl služby a nákupy statky stavby turistika a zábava ubytování a resorty voda vzdělání

Hledání

Kraje Nového Zélandu

Auckland Auckland Bay of Plenty Bay of Plenty Canterbury Canterbury Gisborne Gisborne Hawke's Bay Hawke's Bay Chatham Islands Chatham Islands Manawatu-Wanganui Manawatu-Wanganui Marlborough Marlborough Nelson Nelson Northland Northland Otago Otago Southland Southland Taranaki Taranaki Tasman Tasman Waikato Waikato Wellington Wellington West Coast West Coast
 
iDovolená.com - vaše dovolená začíná zde